دوچرخه سواری زنان
مخالفت امام جمعه اصفهان با دوچرخه سواری زنان

مخالفت امام جمعه اصفهان با دوچرخه سواری زنان، ابوالحسن مهداوی ، امام موقت اصفهان ، در آخرین سخنرانی خود بار دیگر از دوچرخه سواری زنان در این شهر انتقاد کرد و آن را را ترویج «بی حیایی» خواند.

مخالفت امام جمعه با دوچرخه سواری زنان

ابوالحسن مهداوی ، امام موقت اصفهان ، در آخرین سخنرانی خود بار دیگر از دوچرخه سواری زنان در این شهر انتقاد کرد و آن را را ترویج «بی حیایی» خواند.

وی با انتقاد از شهردار اصفهان که گفت تلاش می کند نظر مراجع تقلید را تغییر دهد ، گفت دوچرخه سواری برای زنان در این شهر باید پایان یابد.

نامه انجمن اسلامی علوم پزشکی اصفهان به رئیسی درباره مخالفت امام جمعه استان با دوچرخه سواری زنان

انجمن اسلامی دانشجویان پزشکی اصفهان در نامه ای به رئیس دادگستری جمهوری اسلامی در خصوص اظهارات و اقداماتامام جمعه موقت اصفهان و مخالفت وی با دوچرخه سواری زنان ، در نظر گرفت که این موضوع را دخالت در امور قوای مجریه و قضائیه قلمداد کردند و خواستار رسیدگی شدند.

در بخشی از این نامه آمده است؛ ابوالحسن مهدوی ، امام جمعه اصفهان ، مخالفت خود را با دوچرخه سواری برای بانوان ابراز داشت ، و نهادهای حاکم بر شهر را برای محدود کردن آن تحت فشار قرار داد.

این انجمن در نامه خود تأیید کرد. اقدامات وی و ادبیات خاص وی علاوه بر ایجاد وضعیت ناامنی روانی ، درگیری هایی را بین نیروهای اجرای قانون و افراد تحت فشار نهادهای خاص ایجاد کرده است و بیم آن می رود که علی رغم تهدیدهای مستقیم آقای مهدوی ، منجر به برخوردهای خشن‌تر، مستقیم‌تر و دردناک‌تر و نیز اخلال در نظم عمومی شود.