احمدی‌ نژاد
مخالفت احمدی‌ نژاد با طرح محدود سازی فضای مجازی؛ منافی "آزادی انسانها"

مخالفت احمدی‌ نژاد با طرح محدود سازی فضای مجازی؛ منافی “آزادی انسانها”؛ واكنش احمدی‌نژاد بر طرح محدود سازی فضای مجازی: را بر خلاف اصول انسانی و منافی “حق دانستن” و “آزادی انسانها” می‌دانم

مخالفت احمدی‌ نژاد با طرح محدود سازی فضای مجازی

محمود احمدی نژاد: متأسفانه امروز برخی به دنبال محدود کردناندک روزنه ارتباطی ارتباطی بین افراد در فضای مجازی هستند.

من با بسته شدن و محدود کردن فضای مجازی مخالفم و آن را بر خلاف اصول انسانی و منافی “حق دانستن” و “آزادی انسانها” می دانم.

به نظر من ، نظرات ، تحلیل های سیاسی و فعالیت رسانه ای حق هر کس در هر نقطه ای از عالم است و همه باید بتوانند اظهارنظر کنند، تحلیل کنند و به فعالیت رسانه‌ای بپردازند.

من با بسته شدن  فضای مجازی مخالفم و آن را منافی “حق دانستن” و “آزادی انسانها” می دانم

به افرادی که اعمال محدودیت در اینترنت و فضای مجازی را کارساز می‌دانند ، صراحتاً اظهار می کنم که هم فکرشان اشتباه است و هم در هدفی که دنبال می کنند، آشکارا به شکست می‌رسند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی با طرح مجلس برای محدودیت اینترنت مخالفت کرد.

او طرح صیانت از فضای مجازی را خلاف اصول انسانی و حق آزادی عنوان کرد، آن را شکست خورده قلمداد و تاکید کرد فقط سوابق نامطلوب به جای می‌گذارد.