محکومیت فرمانده انتظامی متهم به «تجاوز جنسی» چیست؟
محکومیت فرمانده انتظامی متهم به «تجاوز جنسی» چیست؟

محکومیت فرمانده انتظامی متهم به «تجاوز جنسی» چیست؟؛ ابراهیم کوچکزایی، فرمانده سابق پلیس چابهار که به گفته منابع محلی متهم به «تجاوز به یک دختر بلوچ» بود، از سوی دادگاه نظامی سیستان و بلوچستان به «۱۵ ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی» محکوم شد.

محکومیت فرمانده انتظامی متهم به «تجاوز جنسی» چیست؟

رسانه های حکومتی ایران از جمله ایسنا که روز جمعه ۲۸ بهمن ماه خبر محکومیت این فرمانده انتظامی را منتشر کردند، اشاره ای به اتهام «تجاوز جنسی» نکردند و تنها از «برخی تخلفات» از سوی وی صحبت کردند.

بر اساس این گزارش ها، دادگاه نظامی پس از شنیدن اظهارات شاکی و خانواده وی و بررسی گزارش ها و مستندات، آقای کوچکزایی را در مواردی از قبیل «ایجاد فضای شبهه افکنی نسبت به نیروی انتظامی» و«تهیه صورت‌جلسه خلاف واقع» و «لغو دستور و تهدید» مجرم دانسته و بابت هر جرم او را به «۱۵ ماه حبس تعزیری» محکوم کرده است.

این حکم “قطعی و لازم الاجرا” است

به گزارش ایسنا، این حکم “قطعی و لازم الاجرا” است و پرونده ابراهیم کوچکزایی با برخی اتهامات دیگر در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.

منابع محلی در سیستان و بلوچستان، از جمله کمپین فعالان بلوچ، ابراهیم کوچکی را به تجاوز به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ متهم کردند. به گفته این منابع، روز ۱۰ شهریورماه سال جاری، فرمانده سابق نیروی انتظامی چابهار به بهانه بازجویی از این دختر که اهل شهرستان دشتیاری چابهار است، وی را به محل استراحت خود در محل کارش برده و به وی «تجاوز» کرده است.

روزنامه هم میهن تهران در پایان مهرماه گزارش داد که ابراهیم کوچکزایی با قرار وثیقه آزاد است تا زمان دادگاه فرا برسد.