غزل معصوم‌شاهی
محکومیت غزل معصوم‌شاهی، به اتهام "نشر اکاذیب در فضای مجازی"

محکومیت غزل معصوم‌شاهی، به اتهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی”، غزل معصوم‌شاهی ، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر) به تهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی” به ۱۸ ماه حبس تعزیری و سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

محکومیت غزل معصوم‌شاهی

غزل معصوم‌شاهی ، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر) به تهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی” به ۱۸ ماه حبس تعزیری و سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

مواضع و فعالیت های خانم معصوم شاهی در توییتر ، از جمله توییت های وی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط پدافند موشکی سپاه پاسداران ، از جمله اتهاماتی است که علیه این فعال دانشجویی وارد شده است.

اتهامات عليه خانم معصوم‌شاهی

غزل معصومشاهی در تاریخ 28 بهمن ماه سال گذشته بدون اطلاع قبلی به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد و به اتهاماتی نظیر “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “فعالیت های تبلیغی علیه نظام” متهم شد.

گفته می شود این فعال دانشجویی از اتهامات تبرئه و با تغییر عنوان اتهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی” به حبس تعلیقی و جزای نقدی محکوم شده است.

یک هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی سال 98 پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و باعث کشته شدن 176 سرنشین آن شد.