محکومیت دو فعال حقوق زنان ایرانی به 15 سال زندان

منابع حقوق بشری گزارش دادند که مقامات ایرانی دو فعال حقوق زنان را که در تابستان ۱۳۹۸ توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران ایران دستگیر شدند.

آنها به ۱۵ سال زندان محکوم و برخی فعالیت های اجتماعی را محروم کردند.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران به ریاست قاضی سالواتی این دو شهروند را به همكاری با دولت آمریكا كه با رژیم ایران خصمانه است ، در مسئله زنان و خانواده متهم كرد.

طبق گزارش رسانه های ایران ، هدی عمید ، وکیل دادگستری و فعال حقوق  به ۸ سال زندان و دو سال محرومیت از برخی از حقوق اجتماعی از جمله کار به عنوان وکیل محکوم شد.

دادگاه انقلاب در تهران همچنین نجما وهدی ، جامعه شناس و فعال حقوق زنان را به ۱۵ سال زندان و دو سال تحریم برخی از فعالیت های اجتماعی محکوم کرد.

این حکم در مرحله بدوی صادر شده و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

گزارش شده است که پس از دستگیری افسران اطلاعاتی سپاه پاسداران در تابستان ۱۳۹۸ ، این دو فعال حقوق بشر در اواسط ماه اکتبر با وثیقه از بند زندان اوین آزاد شدند.

هدی عمید و نجما وهدی کارگاه های آموزشی در زمینه شرایط عقد و ازدواج برای زنان ترتیب داده بودند.

قوه قضاییه در ایران می گوید که اقدامات این دو فعال حقوق زنان با تضعیف ساختار خانواده برای “سرنگونی” وی به سمت “پروژه نفوذ” است.

قابل ذکر است که دستگیری این دو فعال حقوق زن ، که همزمان با آغاز موج فشار قضایی بر وکلا و فعالان حقوق زنان بود ، اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج ایران را در پی داشت.