محمود احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد: اینها جزیره خریده اند که یک زمانی اگر خشم ملت بالا آمد، فرار کنند!

محمود احمدی نژاد: اینها جزیره خریده اند که یک زمانی اگر خشم ملت بالا آمد، فرار کنند.

نژاد:حالا من در آینده خواهم گفت که برخی از آنها پول را برده اند ، حتی جزیره خریده اند که یک زمانی اگر خشم ملت بالا آمد، فرار کنند، اگر آنها نمی دانند که اگر خشم ملت بجوشد ، آن جزیره هم آرامش نخواهند داشت.

احمدی نژاد: اینها جزیره خریده اند که یک زمانی اگر خشم ملت بالا آمد، فرار کنند!

احمدی نژاد گفت: “یک اطرف دنبال این است که به بهانه تشدید کرونا، برای ایجاد فرصت و تغییر شرایط به نفع خود به دنبال به تعویق انداختن انتخابات است.”

طرف دیگر با توجه به کرونا و میزان مشارکت کم در صدد است نامزد خود را از صندوق های رای بیرون بکشد.

هر دو به دنبال حذف افراد از صحنه تصمیم گیری هستند. آنها یک جزیره خریده اند تا اگر عصبانیت ملت به جوش آمد ، فرار کنند!

بالا بردن آمار کرونا در کشور در آستانه انتخابات!

احمدی نژاد بالا بردن آمار کرونا در کشور در آستانه انتخابات را با توجه به فقدان یک گروه ناظر و مستقل، مورد سوال قرار داد و گفت: “هر دو جناح می خواهند به بهانه کرونا مردم را از صحنه تصمیم گیری حذف کنند. “

یک گروه نگران هستند و می خواهند فرد خاصی را که می خواهید از صندوق رأی در کرونا خارج کنند و از مشارکت مردم در انتخابات بکاهند و همچنین عدم شرکت مردم را هم به کرونا ربط بدهد.

طرف مقابل دست خالی است و دوباره به مذاکره رفته است و سریع پاسخ نمی دهد ، بنابراین آنها می خواهند انتخابات را به تعویق بیندازند تا اوضاع را به نفع خود تغییر دهند.