محمدعلی گرایی: شما که دست روی زن بلند می‌کنید، بی‌وجود و بی‌شرف هستید
محمدعلی گرایی: شما که دست روی زن بلند می‌کنید، بی‌وجود و بی‌شرف هستید

محمدعلی گرایی، کاپیتان تیم‌ملی کشتی فرنگی: شما که دست روی زن بلند می‌کنید، بی‌وجود و بی‌شرف هستید

محمدعلی گرایی: شما که دست روی زن بلند می‌کنید، بی‌وجود و بی‌شرف هستید

محمدعلی گرایی کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی با انتشار یک استوری در اینستاگرام، در واکنش به کشته شدن مهسا امینی و سرکوب معترضان در خیابان نوشت: خطاب به کسانی که دستشان را روی زنان و دختران بلند می کنند، شما ها خیلی بی وجود و بی‌شرف هستید.

امیرارسلان مطهری: مردم دنبال جنگ نیستند، دنبال حقوق عادی خودشان هستند

امیرارسلان مطهری، مهاجم تیم فوتبال استقلال: مردم دنبال جنگ نیستند، دنبال حقوق عادی خودشان هستند

امیرارسلان مطهری، مهاجم استقلال در مطلبی در حمایت از اعتراضات مردمی نوشت: چرا می زنی؟ اینها این‌ها مردم ایران هستند با دست خالی.»
وی با اشاره به اینکه مردم فقط حرف می زنند، نوشت: به جای زدن، گوش کن به حرفشون. دنبال جنگ نیستن، دنبال حقوق عادی خودشون.»

اعتراضات سراسرى

در روزهای گذشته با گسترش اعتراضات به قتل مهسا امینی در شهرهای مختلف ایران، شعارها و فریادهای ضد خامنه ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی در کانون اعتراضات قرار گرفت، این در حالی است که موج دستگیری و سرکوب نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد.

در روزهای گذشته و همزمان با افزایش اعتراضات، نگرانی از قطع اینترنت و سرکوب معترضان در شرایط بی‌خبری مطلق بالا گرفته است.