محدودیت اینترنت

نمایندگان مجلس شورای ایران اخیراً با بررسی طرحی محدودیت اینترنت در کشور موافقت کردند در حالی که معترضان گفتند که تصویب را نقض حقوق کاربران می دانند.

مجلس ایران بدون ارجاع به صحن علنی طرح محدودسازی فضای مجازی موسوم به طرح “صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” موافقت کرده است 

در جلسه امروز چهارشنبه، ۶ مرداد، ۱۲۱ نماینده به درخواست بحث در مورد این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رأی مثبت دادند.

اصل ۸۵ قانون اساسی نشان داد که در موارد ضروری می‌ تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌ های داخلی خود تفویض کند.

پس از تصویب نمایندگان، کمیسیون‌ فرهنگی این طرح پارلمانی را بررسی و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال می کند، یعنی در جلسه علنی مورد بحث قرار نمی گیرد.

به نوبه خود، احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که به حمایت از طرح محدودیت اینترنت معروف است، اعلام کرد که مخالفان این طرح با این طرح خودش مخالف نیستند، اما با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفند.

راستینه که مخالفان طرح را “کاسبان فیلترینگ” توصیف کرد گفت: «با سیاه‌ نمایی و به دروغ موافقان این طرح را متهم به مسدودسازی اینترنت می‌کنند».