مجمع تشخیص مصلحت

دیروز، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله کرد و از تصمیمات هر دو برای بار دوم به شدت انتقاد کرد.

روحانی، دیروز یکشنبه ۳ مرداد، بار دیگر پارلمان ایران و مجمع مصلحت نظام را کارشکنی در مسیر رفع تحریم‌ های کشور متهم کرد.

رییس جمهور در جریان مجمع عمومی بانک مرکزی از تصمیم پارلمان که در آذر ۹۹ تصویب شد، انتقاد کرد و گفت: «اگر دست و پای ما را نمی‌ بستند، قطعاً در پایان سال ۹۹ می‌ توانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم».

در بیانیه های روحانی اشاره به تصمیمی است که مجلس ایران در اول آذر به منظور سرعت دادن در فعالیت های هسته ای ایران، در صورت لغو تحریم های مالی بانکی و نفتی تا ۳ اسفند، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را تصویب کرد.

دولت روحانی با اجرای قانون مصوب مجلس مخالفت کرد اما به گفته وزیر خارجه ایران، رهبر جمهوری اسلامی دستور داد که مصوبه مجلس اجرا شود.

رئیس جمهور ایران همچنین به مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله کرد و گفت که هنوز سالهاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن توسط راهنمای ایرانی منصوب می شوند، مقررات گروه ویژه اقدام مالی یعنی لوایح معروف به اف‌ای تی‌اف، مشخص نشده است.