حسن خجسته
متهم به جاسوسی برای اسرائیل به عنوان عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات تهران انتخاب شد!

ناصر سراج ، نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات در سراسر کشور ، اعلام کرد که از بین ۱۴ صنف، ۲۱ عضو جدید به عنوان هیئت منصفه دادگاههای مطبوعات و سیاسی در تهران منصوب شدند، لازم به ذکر است که از جمله اسامی اعلام شده ، نام حسن خجسته باقرزاده، برادر شوهر علی خامنه ای است

متهم به جاسوسی برای اسرائیل به عنوان عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات تهران انتخاب شد!

متهم به جاسوسی برای اسرائیل؛ ناصر سراج ، نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات در سراسر کشور ، اعلام کرد که از بین ۱۴ صنف، ۲۱ عضو جدید به عنوان هیئت منصفه دادگاههای مطبوعات و سیاسی در تهران منصوب شدند وو از این پس دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه جدید برگزار می شود.

لازم به ذکر است که از جمله اسامی اعلام شده ، نام حسن خجسته باقرزاده، برادر شوهر علی خامنه ای است که سال ها به عنوان معاون صدا و سیما (مدیر رادیو) فعالیت می کرد.

حسن خجسته باقرزاده در منزل خود بازداشت و اجازه خروج از خانه را نداشت

محمود احمدی نژاد چندی پیش صراحتا اظهار داشت: “به نظر می رسد حسن خجسته فراموش کرده است که او و خانواده اش دو هفته مهمان یک شرکت اسرائیلی در هند بوده اند و قرار است در سفر بعدی خود از طریق ترکیه به تل آویو سفر کنند.” به عنوان رئیس جمهور ، من و او از این حادثه مطلع شدیم و دستور جلوگیری از سفر او به اسرائیل و نجات او از این رسوایی از ریاست رادیو عزل شد. “

لازم به ذکر است که در هفته های اخیر ،حسن خجسته باقرزاده در منزل خود بازداشت و اجازه خروج از خانه را نداشت.