سارو قهرمانی
مادر سارو قهرمانی: فریاد دادخواهی خون فرزندم تا آخرین روز عمرم ادامه دارد

 مادر جاویدنام سارو قهرمانی می‌گوید: تا روزی که زنده هستم، دادخواه خون فرزندم خواهم بود، تا آخرین روز عمرم فریاد سر می‌دهم که فرزندم را به ناحق کشتند.

مادر سارو قهرمانی: فریاد دادخواهی خون فرزندم تا آخرین روز عمرم ادامه دارد

مادر سارو قهرمانى: فریاد دادخواهی خون فرزندم تا آخرین روز عمرم ادامه دارد؛ مادر جاویدنام سارو قهرمانی با حضور بر سر مزار این جانباخته راه آزادی با تاکید بر ادامه دادخواهی خون فرزند خود، می‌گوید: تا روزی که زنده هستم، دادخواه خون فرزندم خواهم بود، تا آخرین روز عمرم فریاد سر می‌دهم که فرزندم را به ناحق کشتند.

سارو قهرمانی پس از شرکت در اعتراضات دی ماه ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج ربوده شد

جاویدنام سارو قهرمانی پس از شرکت در تظاهرات دی ماه ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج ربوده شد وپس از گذشت ۱۰ روز بعد خانواده وی دربازداشتگاه این نهاد از مرگ وی مطلع شدند.

پیکراین جانباخته در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۶ تنها با حضور پدر و مادرش وی به خاک سپرده شد.

اتوبوس‌خوابی بی‌خانمان‌ها در اتوبوس میدان خزانه تهران

ویدئویی در شبکه های اجتماعی اتوبوس‌خوابی هموطنان بی‌خانمان‌ در اتوبوس میدان خزانه تهران منتشر شد

اتوبوس‌خوابی بی‌خانمان‌ها در اتوبوس میدان خزانه تهران؛ اتوبوس‌خوابی نیز به فهرست؛ گورخوابی، کارتن خوابى، مشمع‌خوابی و کانال‌خوابی اضافه شد!