آبان ۹۸
مادر جاویدنام سجاد رضایی از جانباختگان قیام آبان ۹۸ خودکشی کرد

مادر جاویدنام سجاد رضایی از جانباختگان قیام آبان ۹۸ خودکشی کرد. به گزارش آواتودی، مادر سجاد رضایی نتوانست غم به ناحق ریختن خون فرزند و فشارهای روز افزون نهادهای اطلاعاتی را تحمل کرده و طبق گزارش های دریافتی شب گذشته ، وی خودکشی کرد.

مادر سجاد رضایی از جانباختگان قیام آبان ۹۸ خودکشی کرد

مادر سجاد رضایی نتوانست غم به ناحق ریختن خون فرزند و فشارهای روز افزون نهادهای اطلاعاتی را تحمل کرده و طبق گزارش های دریافتی شب گذشته ، وی خودکشی کرد.

شعله پاکروان در توییتر خود این مطلب را بیان و اعلام کرده که وضعیت جسمانی مادر سجاد رضایی وخیم است.

شعله پاکروان نوشت:
این جوان جاوید نام سجاد رضایی ست. جانباخته ابان خونین.جای خالی او برای مادرش غیر قابل تحمل بود.بنا به گزارش یکی از اقوام او،این مادر دیشب خودکشی کرد‌.

سجاد رضایی

مادر سجاد رضایی، از جان‌باختگان آبان ۹۸ دست به خودکشی زده است و حالش وخیم گزارش شده است.

سجاد رضایی ۲۰ ساله، تک فرزند خانواده‌اش روز ۲۵ آبان ۹۸ در ملارد با اصابت گلوله‌ی نیروهای امنیتی به سینه‌اش کشته شد.

مادر سجاد رضایی ، از جان‌باختگان آبان ۹۸ دست به خودکشی زده است و حال وی وخیم گزارش شده است.

سجاد رضایی ، 20 ساله ، تنها فرزند خانواده اش ، در ۲۵ آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
مادر سجاد رضایی ، از جان‌باختگان آبان ۹۸ خودکشی کرد و حال وی وخیم گزارش شده است.