مادر بهنام موسیوند: جان فرزندم در خطر است
مادر بهنام موسیوند: جان فرزندم در خطر است

مادر بهنام موسیوند: جان فرزندم در خطر است؛ مادر بهنام موسیوند زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهرکرج در پیامی ویدیویی نسبت به وخامت جسمی فرزندش هشدار داد و خواستار حمایت نهادهای حقوق بشری از این زندانی شد.

مادر بهنام موسیوند: جان فرزندم در خطر است

مادر بهنام موسيوند زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهرکرج در پیامی ویدیویی نسبت به وخامت جسمی فرزندش هشدار داد و خواستار حمایت نهادهای حقوق بشری از این زندانی شد.

وی ضمن ابراز نگرانی از سلامت فرزندش و درخواست مجامع بین‌المللی، اظهار داشت: آقای موسیوند به دلیل وضعیت جسمی وخیم از خونریزی معده رنج می برد و قادر به مبارزه نیست.

آقای موسیوند در حالی که در زندان از بیماری های مختلف رنج می برد، برای چندمین بار به دلیل امتناع از اعزام به مراکز درمانی با دستبند دست به اعتصاب غذا زد.

بهنام موسيوند به دلیل فعالیت های سیاسی و حقوق بشری توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

اتهامات عليه بهنام موسیوند

بهنام موسیوند به اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس تعزیری محکوم شد که پنج سال آن قابل اجراست.

این زندانی سیاسی ۳۵ ساله که فعالیت هایش مدنی و مسالمت آمیز و با هدف دفاع از حقوق بشر بوده، در سال های گذشته چندین بار دستگیر و زندانی شده است.