ماجرای ورود چهار ایرباس
ماجرای ورود چهار ایرباس "ناپدید شده" بە ایران

ماجرای ورود چهار ایرباس “ناپدید شده” بە ایران؛ در حالی که سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی از ورود ۴ فروند هواپیمای ایرباس به ایران خبر داده بود، رسانه های هوانوردی نوشتند این هواپیماها که به صورت مرموزی ناپدید شده بودند، از هواپیماهای از رده خارج خطوط هوایی ترکیه در سال ۲۰۱۹ بوده اند که پس ازتغییر مجوز پروازى چندین بار به تهران رسیدند.

ماجرای ورود چهار ایرباس “ناپدید شده” بە ایران

مجله اینترنتی آئروتلگراف گزارش داد که این چهار فروند ایرباس ۳۴۰ در سال ۲۰۱۹ به هنگ کنگ تحویل داده شد و پس از چندین بار تغییر مجوز پرواز، اکنون از مسير آفریقای جنوبی وارد ایران شده است.

بر اساس این گزارش، دو فروند از این هواپیماها در منطقه شکر پانیر در ۴۰ کیلومتری شرق استانبول سرنگون و یکی به رستوران تبدیل شد.

اما چهار فروند از این ایرباس‌ها در بهار سال ۲۰۱۹ پس از چند هفته از رده خارج شدند، از فرودگاه قدیمی استانبول (آتاتورک) به ژوهانسبورگ پرواز کردند و در این مدت با شماره های ثبت جدید (TC-JDM, TC-JDN, TC-JIH and TC-JII) نگهداری شدند.

ورود ۴ فروند ایرباس “ناپدیدشده” به ایران

بر اساس این گزارش،شرکت آورو گلوبالکه که در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد، مالک جدید این هواپیماها شد و این هواپیماها بیش از سه سال و نیم است که با شماره ثبت 2-AVRA, 2-AVRB, 2-AVRC2-AVRD))در آفریقای جنوبی پرواز می کردند.

به گزارش مجله هوانوردی هلندی اسکرامبل، در تاریخ ۲۳ دسامبر، این چهار هواپیما طبق برنامه پروازی ناگهانی یکی به ازبکستان پرواز کردند، اما هیچ کدام در مقصد فرود نیامدند، بلکه به سمت ایران تغییر مسیر داده و در تهران به زمین نشستند.