قتل زن جوان
قتل زن جوان توسط شوهرش در تهران

قتل زن جوان توسط شوهرش در تهران، زن جوانی با انگیزه ناموسی توسط شوهرش در تهران کشته شد. متهم این پرونده پس از ارتکاب قتل ، خود را به کلانتری معرفی کرد و دستگیر شد.

قتل زن جوان توسط شوهرش

زن جوانی با انگیزه ناموسی توسط شوهرش در تهران کشته شد. متهم این پرونده پس از ارتکاب قتل ، خود را به کلانتری معرفی کرد و دستگیر شد.

قوانین ایران برای کسانی که “قتل ناموسی” مرتکب می شوند معافیت هایی را در نظر گرفته است.

به گزارش هرانا ، به نقل از رویداد 24 ، زنی توسط همسرش در شهریار ، استان تهران کشته شد.

ماجراى اين حادثه

بر اساس این گزارش ، ساکنان یک مجتمع مسکونی در شهریار با پلیس تماس گرفته و از سقوط مرگبار زن جوانی از بالکن منزل خود خبر دادند.

ماموران پلیس برای بررسی تصادف به آنجا رفتند و همسایه ای گفت: من در خانه نشسته بودم که ناگهان فریاد زن همسایه را شنیدم.

وقتی به حیاط رفتم ، متوجه شدم زن جوانی در طبقه سوم زندگی می کند که در بالکن با شوهرش دعوا ميكند. زن برای کمک فریاد می زد و مرد جوان سعی داشت همسرش را به پایین پرت کند.

 این زن از ترس دستهایش را روی نرده نگه داشت اما شوهرش با مشت به دستانش کوبید و سپس پاهایش را گرفت و به حیاط انداخت.