ایران
فورى؛ ایران برای روسیه در جنگ اوکراین، سلاح قاچاق می‌کند!

ایران برای روسیه در جنگ اوکراین، سلاح قاچاق می‌کند؛ گاردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که روسیه با کمک شبکه جمهوری اسلامی برای قاچاق سلاح، سلاح و تجهیزات نظامی برای تامین تسلیحات نیروهای خود در اوکراین دریافت می کند.

ایران برای روسیه در جنگ اوکراین، سلاح قاچاق می‌کند!

روسیه با کمک شبکه جمهوری اسلامی برای قاچاق سلاح، سلاح و تجهیزات نظامی برای تامین تسلیحات نیروهای خود در اوکراین دریافت می کند.

روزنامه بریتانیایی گاردین روز سه شنبه ۲۳ فروردین گزارش داد که این تسلیحات شامل آرپی‌جی، موشک های ضد تانک و سامانه های پرتاب موشک با طراحی برزیلی است که از عراق برای نیروهای روسیه ارسال شده است.

شبکه جمهوری اسلامی برای قاچاق سلاح!

گزارش گاردین بر اساس اظهارات برخی شبه نظامیان عراقی وابسته به ایران و سرویس های اطلاعاتی منطقه تهیه شده است.

یک منبع آگاه که به سازماندهی این محموله کمک کرده است به گاردین گفت که جمهوری اسلامی یک سامانه موشکی باور۳۷۳ ساخت ایران مشابه سامانه موشکی اس-۳۰۰ روسیه را در اختیار نیروهای ایرانی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی سامانه اس-۳۰۰ را به روسیه بازگرداند.

روزنامه گاردین با اشاره به تغییر راهبرد روسیه در استفاده از اسلحه قاچاق و اتکا به ایران، گفت: این تحولات پیامدهای بزرگی نیز بر حجم و مقصدهای قاچاق بین‌المللی اسلحه دارد.