فهیم دشتی
فهیم دشتی چگونه کشته شد؟

یک منبع موثق می گوید ماشین فهیم دشتی هدف یک هواپیمای بدون سرنشین پاکستانی هدف قرار گرفته است.

فهیم دشتی چگونه کشته شد؟

احمد مسعود ، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان ، خبر کشته شدن فهیم دشتی ، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان را در نبرد با طالبان تایید کرد.

و شامگاه یکشنبه 14 شهریور ، وی تصویری از آقای دشتی در اینستاگرام منتشر کرد و از وی به عنوان “شهید راه آزادی” یاد کرد و نوشت، فهیم دشتی به هنگام جوانی در حمله به احمد شاه مسعود چشم‌اش آسيب ديد و در حمله ديگر به پنجشير جان اش را از دست داد

این اشاره به ترور احمدشاه مسعود ، فرمانده شاخص افغانستان در سال 2001 دارد که منجر به مرگ او شد و طالبان مسئول آن بود. اگرچه از آن جمله جان به در برد، اما مجروح شد.

 ماشین فهیم دشتی هدف یک هواپیمای بدون سرنشین پاکستانی هدف قرار گرفته است.

ماشینی که خواهرزاده عبدالله عبدالله در آن در آن بود از طریق تلفن او رد یابی شد. این منبع افزود پاکستان مستقیماً در کشتن فهیم دشتی دست داشته است.

احمد مسعود پس از ادعای طالبان درمورد سقوط پنجشیر

احمد مسعود ، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر ، با هشتگ نجات پنجشیر بدون تأیید یا تکذیب سقوط این استان اتوئیتی منتشر کرد.