فشار خون بالا

نتایج یک مطالعه پزشکی جهانی جدید نشان داد که تعداد افراد مبتلا به فشار خون بالا یا پرفشاری خون در طول سی سال گذشته دو برابر شده است.

نتایج یک پژوهش جهانی منتشر شده در نشریه پزشکی “لانست” نشان داد که تعداد افراد مبتلا به فشار خون بالا در گروه سنی ۳۰ سال به بالا دو برابر شده است.

این پژوهش پزشکی بین المللی تأیید کرد که این نتایج طی سی سال گذشته دو برابر شده است و بیش از نیمی از این افراد تحت درمان قرار نگرفته اند.

این مطالعه بر روی افراد ۳۰ تا ۷۹ ساله از ۱۸۴ کشور انجام شد و فشار خون آنها از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹، یعنی ۳۰ سال مورد مطالعه قرار گرفت.

 نتایج مطالعه نشان داد، تعداد افراد مبتلا به پرفشاری خون از ۶۴۸ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به نزدیک به ۱,۳ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.

این مطالعه تأیید کرد که درمان پرفشاری خون اغلب ارزان و آسان است و می توان از رژیم غذایی سالم، ورزش و قرص های کاهش فشار استفاده کرد.

این پژوهش همچنین ضرورت پایبندی به عادات سالم شامل کاهش مصرف نمک، خوردن میوه و سبزیجات، گسترش بیمه و مراقبت های پزشکی را نشان داد.