روزنامه
فشارها بر روزنامه نگارانی که فساد حکومت ایران را گزارش می‌دهند "افزایش یافته" است

فشارها بر روزنامه نگارانی که فساد حکومت ایران را گزارش می‌دهند “افزایش یافته” است، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از افزایش پیگردهای قضایی و سرکوب امنیتی علیه روزنامه نگاران خبرنگارانی که فساد در حکومت در ایران را گزارش می دهند ، به ویژه در سطح محلی ، خبر داد.

 از زمان شیوع کرونا فشارها افزایش یافته است

این فدراسیون می گوید از زمان شیوع کرونا فشارها افزایش یافته است،

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران  با استناد به یک خبرنگار محلی در زنجان، مهدی سهرابی ، اشاره کرده که در رابطه با گزارش های وی در مورد فساد در نهادهای استانداری ، از جمله شهرداری و شورای شهر ، بیش از 13 ماه زندان و یک سال تحریم رسانه ها فعالیت از فعالیت رسانه‌ای و مجازات نقدی محکوم شده است.

فشارها بر روزنامه نگارانی “افزایش یافته” است

امیر عباس دهباشی نژاد ، روزنامه نگار دیگر ، بر اساس شکایت استاندار این استان به 21 ماه زندان و شلاق در استان بوشهر محکوم شد و وی از اسفند ۹۸ در بازداشت بود.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از دولت ایران خواست فوراً به سرکوب خود علیه رسانه ها پایان دهد و به پیگردهای قضایی علیه کارکنان رسانه‌ها را پایان دهد.

فدراسیون همچنین از اله موسوی ، روزنامه نگار محیط زیست نام برد که در دی ماه ۹۸ در ارتباط با پرونده ای که از طرف سازمان جنگلداری و اداره کل منابع طبیعی در گلستان احضار شده بود ، الهه رمضان پور ، خبرنگار روزنامه همشهری در استان گلستان ، نیز به دلیل گزارش وضعیت بحران کرونا ، با یک دادخواست علیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی روبرو شد.