فرياد
فرياد "مرگ بر حکومت بچه‌کش" مقابل مدرسه دخترانه هاجر

فرياد “مرگ بر حکومت بچه‌کش” مقابل مدرسه دخترانه هاجر؛  پس از گسترش مسمومیت با گاز در مدرسه دختران هاجر درتهرانسر، گروهی از خانواده ها و دانش آموزان در مقابل مدرسه جمع شده و شعار “مرگ بر حکومت بچه‌کش” سر‌می‌دهند.

فرياد “مرگ بر حکومت بچه‌کش” مقابل مدرسه دخترانه هاجر

فیلم های منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهد که پس از گسترش مسمومیت با گاز در مدرسه دختران هاجر درتهرانسر، گروهی از خانواده ها و دانش آموزان در مقابل مدرسه جمع شده و شعار “مرگ بر حکومت بچه‌کش” سر‌می‌دهند.

مقامات «دشمنان» را مقصر دانستند

مسموم کردن دختران دانش‌آموز در پایتخت هم روندی سریالی پیدا کرد. در ۱۰ اسفند، دبستان یارجانى و دبستان یارجانی و دبیرستان ۱۳ آبان مسموم شدند.

سه ماه از شروع این عملیات مسمومیت می گذرد ، نمایندگان و مقامات جمهوری اسلامی این حادثه را به دلیل “منافقین ، اسرائیل و دشمنان” مقصر دانستند.

در آخرین واکنش های مربوط به این موضوع ، “یک منبع آگاه” به خبرگزاری فارس ، نزدیک به سپاه پاسداران ایران گفت که سه نفر دیروز دستگیر شدند.

فارس نوشت که اخبار تایید‌ نشده “امکان خرابکاری توسط شبکه نفاق” را به شما می دهد.

در همین زمان ، گزارش ها و تصاویراز دبیرستان دخترانه ۱۳ آبان درمنطقه تهران منتشر شد که نشان می دهد دانش آموزان این دبیرستان نیز مسموم شده اند.