فرزانه انصاری فر
فرزانه انصاری فر از خیابان و محل کشته شدن برادرش: به کدامین گناه مغز برادرم را متلاشی کردید؟

دادخواهی فرزانه انصارى خواهر فرزاد انصاری فر از خیابان و محل کشته شدن برادرش و قربانیان اعتراضات آبان ۹۸ در بهبهان: به کدامین گناه مغز برادرم را متلاشی کردید؟

فرزانه انصاری فر: به کدامین گناه مغز برادرم را متلاشی کردید؟

فرزانه انصاری فر: به کدامین گناه مغز برادرم را متلاشی کردید؛ دادخواهی فرزانه انصارى خواهر فرزاد انصاری از خیابان و محل کشته شدن برادرش و قربانیان اعتراضات آبان ۹۸ در بهبهان: این شهر بوی خون می دهد! بوی خون بهترین فرزندان مردم!

این خیابان بوی خون می دهد! بوی خون مردمی که بی گناه کشته شدند!
در میان کشته شدگان برادرم فرزاد انصاری فر بود که امید خانواده و پدرو مادرم بود

به کدامین گناه مغز برادرم را متلاشی کردید؟

نصب روبان‌های قرمز اعتراضی برای گرامیداشت جانباختگان قیام آبان

پس از انتشار کمپین نه به جمهوری اسلامی برای گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان قیام آبان و تاکید بر تداوم مبارزات آزادیخواهانه و دمکراتیک ایرانیان، مبارزان داخل کشور برای رسیدن به اهداف این فراخوان تلاش کردند.

این کمپین در فراخوان خود اعلام کرد: با همت مبارزان میهنی از عموم مردم رنج دیده و خانواده های قربانیان قیام آبان ۹۸ دعوت می کند تا با نصب نوارهای قرمز اعتراضی در کمپین بزرگداشت قربانیان آبان شرکت کنند.

این کمپین از مبارزان خواست تا پیام “آبان خونین ادامه دارد” را در سراسر کشور منتشر کنند.