فرح پهلوی به نیرو‌های مسلح: شما هم از این ملت هستید پس با این ملت باشید
فرح پهلوی به نیرو‌های مسلح: شما هم از این ملت هستید پس با این ملت باشید

 فرح پهلوی به نیرو‌های مسلح: شما هم از این ملت هستید پس با این ملت باشید؛ بار دیگر شهبانو فرح پهلوی ماموران جمهوری اسلامی را به عنوان یک مادر» خطاب کرد و از آنها خواست که از سرکوب معترضان علیه قتل مهسا امینی دست بردارند.

فرح پهلوی به نیرو‌های مسلح: شما هم از این ملت هستید پس با این ملت باشید

بار دیگر شهبانو فرح پهلوی ماموران جمهوری اسلامی را به عنوان یک مادر» خطاب کرد و از آنها خواست که از سرکوب معترضان علیه قتل مهسا امینی دست بردارند.

شهبانو پهلوی با انتشار فایل صوتی در توییتر که با فیلم‌هایی از تظاهرات همراه بود، خطاب به نیروی انتظامی، ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای و لباس‌شخصی‌ها گفت: در ضمیر ذهنی خود خواهران، برادرانتان، پدران و مادرانتان را در مقابل خود ببینید و اجازه ندهید که سردمداران نظام برای گریز از خشم ملت، شما را ابزار سرکوب مردم کنند.

وی رفتار عوامل رژیم را «بی‌رحمانه و غیرانسانی» توصیف کرد و گفت که معترضان با گرایش های مختلف «برای از میان برداشتن ظلم به پا خاسته‌اند.».

گسترش اعتصابات

شهبانو فرح در پایان پیام خود به ماموران گفت: شما هم از این ملت هستید پس با این ملت باشید. شهبانو روز چهارشنبه ۷ مهر نیز پیامی مشابه به نیروهای جمهوری اسلامی داد.

پیش از این شاهزاده رضا پهلوی در توئیتی درباره گزارش‌های متعدد مبنی بر «گسترش اعتصابات از بخش‌های فرهنگی- آموزشی به بخش‌های خدماتی- تجاری»، آن را «گامی در مسیر درست» توصیف کرده بود.