فرح پهلوی
فرح پهلوی انقلاب ۵۷ را "فتنه ۲۲ بهمن" نامید

فرح پهلوی انقلاب ۵۷ را “فتنه ۲۲ بهمن” نامید؛ شهبانو فرح پهلوی در آستانه چهل و سومین سالگرد انقلاب پیامی صادر کرد و در آن، انقلاب ۵۷ را «فتنه ۲۲ بهمن» نامید.

شهبانو پهلوی انقلاب ۵۷ را “فتنه ۲۲ بهمن” نامید

شهبانو فرح پهلوی در پیامی به انقلاب ۵۷ آن را «فتنه ۲۲ بهمن» توصیف کرد و گفت: میهن عزیزمان ایران، سرزمینی که طنین پرافتخار نامش از همه برگ‌های تاریخ به گوش می‌رسد روزهای تیره و ناگواری را از سر می‌گذراند.”

شهبانو فرح پهلوی خاطرنشان کرد: همه ایرانیانی که مهر این کهن دیار را در دل خود دوست دارند، همه ایرانیانی که راز پایداری و شکوه ایران را در طول قرن ها می دانند و آرزوی رسیدن به سربلندی، و شادی و ایمنی را آرزو می‌کنند دست در دست هم با استواری و همبستگی در راه پیروزی بر تیرگی‌ها و دشواری‌ها گام برمی‌دارند.

شهبانو فرح پهلوی گفت: ایمان دارم که نور بر تاریکی پیروز است

شهبانو فرح پهلوی در بخشی از این نامه افزود: اطمینان دارم که ایران بار دیگر ققنوس‌وار از خاکستر خود برخواهد خاست.

فرح پهلوی گفت: می دانم که روزهای سرد و تاریک زمستان به پایان نهاده و بهاری دل‌انگیز در راه است و ایمان دارم که نور بر تاریکی پیروز است.