فرح پهلوی
فرح پهلوی: امروز مردم ایران بپا خاسته وبسیاری فریاد می زنند، شاهنشاه روحت شاد

شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت چهل و یکمین سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی نوشت: نیستید ببینید ایرانی که نامش تا آخرین لحظه‌ زندگی بر زبانتان جاری بود، پس از تحمل ۴۲سال کشتار. ، شکنجه ، جنگ ، بی عدالتی ، فساد ، فقر و بی‌آبی. بپا خاسته و بسیاری فریاد مى زنند: پشاهنشاه روحت شاد

امروز مردم ایران بپا خاسته وبسیاری فریاد می زنند، شاهنشاه روحت شاد

شهبانو فرح پهلوی: امروز مردم ایران بپا خاسته وبسیاری فریاد می زنند، شاهنشاه روحت شاد

شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت چهل و یکمین سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی: نیستید ببینید ایرانی که نامش تا آخرین لحظه‌ زندگی بر زبانتان جاری بود، امروز بپا خاسته و بسیاری فریاد مى زنند: پشاهنشاه روحت شاد

در این پیام، که به مناسبت چهل و یکمین سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی صادر شده، با اشاره به موج سرکوب جمهوری اسلامی و اعتراضات مردمی که مردم ایران امروز پس از 42 سال “دروغ و فریب” به پا خاسته‌اند و بسیاری فریاد می زنند “شاهنشاه روحت شاد”.

آیا به خواسته های این مردم ستمدیده باید با گلوله پاسخ داد؟

شهبانو فرح پهلوی در بیانیه ای از “نیروهای انتظامی ، سپاه پاسداران و بسیج” خواست “قبل از خشونت علیه شهروندان خود ، که با مسالمت و آرامش برای دست یافتن به ساده ترین خواسته‌های انسانی به خیابان‌ها آمده‌اند ، بیاندیشند.”که آیا به خواسته های این مردم ستمدیده باید با گلوله پاسخ داد؟

در پایان این بیانیه آمده است: “مهم میهنان اندوهگین و ستمدیده ام.” “بزرگترین آرزوی من پایان دادن به این بدبختی ها ، خلاص شدن از شر این ابرهای تاریک و روشن کردن زندگی خود با نور امید ، آرامش و خوشبختی است.”

شهبانو فرح پهلوی ، جمعه ۱ مرداد ، در پیام کتبی و صوتی دیگری با اشاره به وضعیت فعلی ایران گفت: “بسیاری از اهمیت و ارزش برنامه های تهیه شده توسط محمدرضا شاه پهلوی برای پیشرفت و تعالی ایران تدارک دیده بود نادیده گرفتند.” امروز آنها از اکرده‌ها و خطاهای گذشته پشیمان هستند.