فاش شدن سند مهم حاوی اطلاعات فساد مالی داماد خامنه‌ای و فرزند خامنه‌ای از سوى عدالت على
فاش شدن سند مهم حاوی اطلاعات فساد مالی داماد خامنه‌ای و فرزند خامنه‌ای از سوى عدالت على

فاش شدن سند مهم حاوی اطلاعات فساد مالی داماد محمد خامنه‌ای و فرزند خامنه‌ای از سوى عدالت على؛ گروه هکر عدالت على یک سند مهم و فوق محرمانه از قاضی کل استان تهران مبنی بر فساد مالی رضا طالقانی، داماد محمد خامنه ای و احمد حسینی خامنه ای، فرزند خامنه ای را فاش کرد.

فاش شدن سند مهم حاوی اطلاعات فساد مالی داماد خامنه‌ای و فرزند خامنه‌ای از سوى عدالت على

عدالت على نوشت: سندی بسیار مهم از دادگستری کل استان تهران مبنی بر فساد مالی رضا طالقانی داماد محمد خامنه ای جنایتکار و احمد حسینی خامنه ای فرزند خامنه ای به دست ما رسیده که به اشتراک میگذاریم.

فساد مالی در شرکت ترابری کاروان

همانطوریکه در این سند مشاهده میکنید این فساد مالی در شرکت ترابری کاروان اتفاق افتاده و شاکی ریاست بنیاد حکمت اسلامی صدرا میباشد. خود بنیاد صدرا یکی از شرکتهای زیر مجموعه بیت رهبری میباشد. به زبان ساده دزد به دزد زده، شاه دزد است.

گروه عدالت علی سال نو را به تمامی هموطنان تبریک گفته

طبق قسمت پایانی سند جرم متهمین (یعنی داماد و فرزند خامنه ای) سو استفاده از اموال شرکت و اوراق مالی محرز است.

در نهايت گروه عدالت علی نوشت: گروه عدالت علی سال نو را به تمامی هموطنان تبریک گفته و آرزوی ریشه کن شدن این مسببین فساد و فقر و ظلم و خفقان را دارد.