خودکشی
فاجعه خودکشی در میان دانشجویان دكترى

فاجعه خودکشی در میان دانشجویان دكترى؛ یک متخصص روانشناسی بالینی می گوید احتمال ارتکاب به خودکشی در دانشجویان دکتری، 6 برابر بیشتر از دیگران است

فاجعه خودکشی در میان دانشجویان دكترى

یک متخصص روانشناسی بالینی می گوید احتمال ارتکاب به خودکشی در دانشجویان دکتری، 6 برابر بیشتر از دیگران است

مطالعات نشان می دهد که موضوع خودکشی در چند سال گذشته بخصوص در دانشجویان خوابگاهی به میزان قابل توجهی رشد کرده است.

ناامیدی از آینده شغلی!

ناامیدی از آینده شغلی ، نبود شرایط مناسب آموزشی در برخی از دانشگاه ها ، مصرف مواد مخدر و الکل ، مشکلات مالی و … از جمله عواملی است که روانشناسان به عنوان عوامل خودکشی در دانشجویان برشمرده اند.

در همین زمان ، بسیاری از کارشناسان معتقدند که نقش مراکز مشاوره دانشگاه به عنوان یکی از اهرم های اصلی تأمین امنیت روانی دانشجویان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در همین راستا ، کمدین آرمانی ، استاد دانشگاه و روانشناس بالینی ، در مصاحبه با ایسکانیوز ، در مورد عواملی که باعث افزایش خودکشی در دانشجویان می شود ، اظهار داشت: پدیده خودکشی در تمامی اقشار جامعه دیده می‌شود. اما برخی از عوامل ، به ویژه در سال های اخیر ، احتمال خودکشی در دانش آموزان را افزایش داده است.

وی افزود: “برخی از عوامل از جمله آسیب پذیری ژنتیکی ، قرار گرفتن مداوم در معرض اضطراب زیاد و شرایط اجتماعی دشوار ، عدم مهارت حل مسئله و مدیریت هیجان ، یک محیط ناامن و غیر واقعی ، درگیری های خانوادگی ، فشار اقتصادی، مصرف مواد ، درماندگی و ناامیدی افراط گرایی افزایش خواهد یافت. “