صندوق رای

فائزه هاشمی، سیاستمدار ایرانی و نماینده تهران در دوره پنجم، تاکید کرد که صندوق رای تضعیف شده است و او چیزی از جمهوری نمی بیند.

فائزه هاشمی، در اتاقی با عنوان “گفت‌وگوی آزاد با فائزه هاشمی با محوریت انتخابات ۱۴۰۰” در برنامه کلاب‌هاوس، گفت که او رأی نخواهد داد.

وی توضیح داد: «این به‌ معنای آن نیست که پیگیر مناظره‌ ها و جریان انتخابات نیستم و فکر می‌ کنم باید اظهارنظر کرد و بعید می‌ دانم در این یک هفته اتفاقی بیفتد که بخواهد نظرم عوض شود».

وی همچنین هدف حکومت را از انتصاب ابراهیم رییسی، عضو هیات مرگ در اعدام‌ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، ادامه سرکوب و اعدام‌ هاست، انکار کرد.

سیاستمدار ایرانی در جلسه بیش از چهار‌ساعته گفت: «هرچه جلوتر می رویم، مهندسی شدن انتخابات نمایان‌ تر می‌شود. صندوق رایی دیگر وجود ندارد، این صندوق رای تضعیف شده است».

خانم فائزه همچنین به نامزد انتخابات، عبدالناصر همتی، که رئیس کل بانک مرکزی بود، حمله کرد و اظهار کرد: «همتی می‌ گوید با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده و با خیلی موضوعات مخالف بود، پس چرا در دوره خودش با این مساله مخالفت نکرد».

از سوی دیگر، وی تأیید کرد که از اکثر اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان حمایت می کند.

نماینده سابق تهران گفت: «بسیاری از این جنبش ها صنفی هستند و اگر سیاسی شوند، برخورد با آن‌ها شدیدتر خواهد شد».