غرق
غرق شدن یک شهروند در کانال خروجی چاه نیمه چهارم
  • غرق شدن یک شهروند در کانال خروجی چاه نیمه چهارم، به گزارش کمپین فعالین بلوچ ، عصر روز ۶ فروردین ، مردی ۱۸ ساله در کانال خروجی چاه نیمه چهارم جزینک غرق شد و جان خود را از دست داد.

هویت متوفی ناشناخته مانده است، نیروهای امدادی پس از اطلاع به محل حادثه اعزام شدند

غرق شدن یک شهروند در کانال خروجی 

به گزارش کمپین فعالین بلوچ ، عصر روز ۶ فروردین ، مردی ۱۸ ساله در کانال خروجی چاه نیمه چهارم جزینک غرق شد و جان خود را از دست داد.

هویت متوفی ناشناخته مانده است، نیروهای امدادی پس از اطلاع به محل حادثه اعزام شدند

دو جوان در کانال خروجی آب چاه نیمه چهار شهرستان زهک غرق شد

نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند و پس از دو ساعت و نیم جستجو ، جسد فرد غرق شده را پیدا و از آب خارج کردند.

امدادگران هلال احمر جسد جوان غرق شده را از آب بیرون آورده و برای اقدامات قانونی تحویل پلیس دادند.

قابل ذکر است که در روز سه شنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، دو جوان در كانال چاه در نیمه چهار شهرستان زهک غرق شدند که یکی از آنها درگذشت. در ۲۳ بهمن ماه ۹۹ ، یک کودک و یک مرد میانسال در کانال آب چاه در شهر زاهک غرق شدند.

نبود امکانات کافی تفریحی و یک محیط سالم و استاندارد برای گذران اوقات فراغت باعث شده است که شهروندان بلوچستان برای تهیه آب و شنا به رودخانه ها و چاه ها بروند.