غرق شدن دو کودک در رودخانه شکرجنگل شهرستان سرباز؛ در منطقه شکر جنگل، اتفاقی ناگوار رخ داد که دو کودک بلوچ به نام‌های عبدالله و مروان ابراهیمی در یک رودخانه به غرق شدند. این خبر توسط یکی از ساکنان شهر سرباز منتشر شد. طبق گفته‌ها، عبدالله و مروان همراه با مادرشان به دلیل قطعی آب در روستا، برای شستن لباس‌ها به این مکان مراجعه کرده بودند.

غرق شدن دو کودک در رودخانه شکرجنگل شهرستان سرباز

در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، دو کودک بلوچ به نام‌های مروان ابراهیمی و عبدالله ابراهیمی به همراه مادرشان به رودخانه شکرجنگل در شهرستان سرباز رفته بودند. دلیل سفر آن‌ها به این محل، قطعی آب در روستای شکرجنگل و نیاز به تامین آب مورد نیاز خود بود. اما متأسفانه آن‌ها در آب رودخانه غرق شدند و جان خود را از دست دادند.

پس از اتفاق، آن‌ها به بیمارستان منتقل شدند، اما جوانان بلوچ مذکور در این حادثه جان خود را از دست دادند. گفته می‌شود که قطعی آب در روستای شکرجنگل بیست و چهار روز قبل اتفاق افتاده بود و خانواده آن‌ها به همراه دو کودک برای تامین آب آشامیدنی و شستن لباس به رودخانه می‌رفتند.

 هر سال چندین زن و کودک مورد غرق‌شدن یا حمله تمساح با پوزه کوتاه قرار می‌گیرند!

باید توجه داشت که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های آب آشامیدنی، هر سال چندین زن و کودک مورد غرق‌شدن یا حمله تمساح با پوزه کوتاه قرار می‌گیرند که منجر به قطع عضو یا آسیب‌دیدگی جسمی می‌شود.