عملیات هوایی محرمانه اردن در سوریه برای مقابله با قاچاق مواد مخدر مرتبط با ایران
عملیات هوایی محرمانه اردن در سوریه برای مقابله با قاچاق مواد مخدر مرتبط با ایران

عملیات هوایی محرمانه اردن در سوریه برای مقابله با قاچاق مواد مخدر مرتبط با ایران؛ به گفته منابع اطلاعاتی اردن و منطقه، ارتش اردن حملات هوایی را در داخل سوریه آغاز کرد و انبارها و مخفیگاه های مظنون قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط با ایران را هدف قرار داد.

عملیات هوایی محرمانه اردن در سوریه برای مقابله با قاچاق مواد مخدر مرتبط با ایران

ارتش پس از درگیری‌های طولانی ماه گذشته با ده‌ها نفوذی از سوریه مرتبط با گروه‌های متحد با ایران که مقادیر زیادی حمل می‌کردند و با سلاح و مواد منفجره از مرز عبور می‌کردند، کارزار خود را علیه قاچاقچیان مواد مخدر تشدید کرد.

منابع اطلاعاتی اردن و منطقه گفتند که اردن روز پنجشنبه حملات هوایی را در داخل سوریه آغاز کرد و انبارها و مخفیگاه های مشکوک قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط با ایران را هدف قرار داد.

ارتش پس از درگیری‌های طولانی ماه گذشته با ده‌ها نفوذی از سوریه مرتبط با گروه‌های متحد با ایران که مقادیر زیادی حمل می‌کردند و با سلاح و مواد منفجره از مرز عبور می‌کردند، کارزار خود را علیه قاچاقچیان مواد مخدر تشدید کرد.

این منابع به رویترز گفتند که هواپیماها خانه‌ای را بمباران کردند که مظنون به فروش عمده مواد مخدر در روستای الشعاب است، در حالی که حمله دیگر به انبارها در نزدیکی روستای الغاریه اصابت کرد.

این دو مکان در استان سویدا، نزدیک مرز اردن قرار دارند.

گروه های مسلح ایران

رایان معروف، سردبیر وب سایت خبری سوئیدا 24 سوریه که جنگ با مواد مخدر را دنبال می کند، گفت که اندکی پس از بمباران، ستونی از دود از منطقه مرزی مشاهده شد.

معروف افزود که اولین حمله یک فروشنده عمده مواد مخدر مرتبط با گروه های مسلح ایران را هدف قرار داد، در حالی که حمله دیگر مزرعه ای را بمباران کرد که در آن مواد مخدر نگهداری می شد.