علی کریمی: این روزها حال هیچکس خوب نیست، حداقل در حق همدیگه ظلم نکنیم
علی کریمی: این روزها حال هیچکس خوب نیست، حداقل در حق همدیگه ظلم نکنیم

علی کریمی: این روزها حال هیچکس خوب نیست، حداقل در حق همدیگه ظلم نکنیم

علی کریمی:هرچند این روزها هیچکس حالش خوب نیست.” حداقل در حق همدیگه ظلم نکنیم. این مدت کسب و کار خیلیا تعطیل بوده. همدیگه رو درک کنیم.”

علی کریمی: این روزها حال هیچکس خوب نیست، حداقل در حق همدیگه ظلم نکنیم

علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در حمایت از اعتصابات سراسری پس از خیزش مردم ایران، در اینستاگرام خود نوشت: “اگر صاحب خانه هستید، در این مدت به مستاجراتون فشار نیارید برا اجاره. اگه کارفرما هستین نیرویی رو اخراج نکنید بخاطر وضعیت بد فعلی، کسی را به دلیل وضعیت بد فعلی اخراج نکنید. اگر از کسی طلب دارین کمی صبور باشید. صبور باشيد و بهشون فرصت بدين. هرچند این روزها هیچکس حالش خوب نیست.” حداقل در حق همدیگه ظلم نکنیم. این مدت کسب و کار خیلیا تعطیل بوده. همدیگه رو درک کنیم.”

هرچند این روزها هیچکس حالش خوب نیست.” حداقل در حق همدیگه ظلم نکنیم. این مدت کسب و کار خیلیا تعطیل بوده. همدیگه رو درک کنیم

علی کریمی خطاب به ارتش نوشت: یه وطن منتظر شماست، نگذارید خون بی گناه ریخته بشه

علی کریمی خواستار دخالت ارتش برای حمایت از معترضان شد و در آخرین استوری اینستاگرام خود خطاب به ارتش نوشت: یه وطن منتظر شماست، نگذارید خون بی گناه ریخته بشه.

حمایت های علی کریمی ستاره سابق فوتبال ایران تا حدی مورد توجه مردم قرار گرفته است، تا جایی‌ که در اعتراضات خیابانی خود در کنار شعارهایشان ‌بر ضد حکومت جمهوری اسلامی، به تشویق علی کریمی می‌پردازند.