علت واقعی بحران

در دوره گذشته، حوادث حملات ماموران دولت جمهوری اسلامی به کشتی ها گسترش یافت و بسیاری علت واقعی زیاد این حوادث را زیر سوال بردند و آن را نشانه تناقض بحران های خامنه ای دانستند.

در ۷ مرداد، حمله به کشتی اسرائیلی در شمال اقیانوس هند دو ملوان انگلیسی و رومانیایی را کشت و گروه ۷ دولت جمهوری اسلامی را به انجام این حمله مرگبار متهم کرد.

کارشناسان آمریکایی به نتیجه رسیدند که این حمله علیه نفتکش مرسر استریت توسط یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز به مواد منفجره نظامی رژیم ایران انجام شده است.

  • چرا خامنه‌ای نیازمند بحران آفرینی است!

وزرای خارجه گروه هفت از سوی خود گفتند که این حمله نقض آشکار قوانین بین المللی است زیرا همه شواهد موجود به وضوح به رژیم ایران اشاره می کند.

کارشناسان نظامی اعلام کرده اند که نفتکش مرسر استریت توسط سه هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار گرفته است، اما دو هواپیمای اول نتوانستند حمله کنند.

کارشناسان سیاسی گفتند که علت واقعی بحران آفرینی و افزایش حملات رژیم جمهوری اسلامی به کشتی ها تلاشی از سوی خامنه ای و رژیم خود برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی است.

 گزارشها نشان دادند که حالت خشم در بین مردم ایران در همه استانها به دلیل سرکوب اعتراضات مردم خوزستان و بحران جدی آب حاکم بود.