علت مرگ مریم آروین چیست؟
علت مرگ مریم آروین چیست؟

علت مرگ مریم آروین چیست؟؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان علت فوت مریم آروین، وکیل دادگستری، را دو ماه پس از آزادی «خودکشی با استفاده از فرآورده‌های دارویی» اعلام کرد.

علت مرگ مریم آروین چیست؟

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان علت فوت مریم آروین، وکیل دادگستری، را دو ماه پس از آزادی «خودکشی با استفاده از فرآورده‌های دارویی» اعلام کرد.

محسن نیک‌ورز همچنین گفت که این وکیل جوان «در ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز سابقه خودکشی ناموفق به دلیل مصرف مواد مخدر داشته و سوابق درمان و معالجه وی موجود است».

آقای نیک‌ورز به دلیل «خودکشی» این وکیل و ارتباط احتمالی «خودکشی» و فشارهای حین بازداشت و بازجویی اشاره ای نکرد.

وی مدعی شد: موج‌سواری رسانه‌های د دروغ‌پرداز بر ماجراهای ساختگی، تازگی ندارد و قطعا این دروغ ها و شایعات به هیچ وجه مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت.

نیک‌ورز گفت: خانم آروین پنجم آذرماه سال جاری بازداشت شده و پس از تحقیقات و جمع آوری اسناد و مدارک، ۲۲ آذرماه حکم جلب وی کاهش یافت و با ارائه وثیقه آزاد شد.

مریم آروین

دکتر مریم آروین و مادرشون طیبه نظری در تاریخ چهارشنبه نهم آذر در صحن دادگاه در سیرجان بازداشت شدند. دکتر آروین بخاطر انجام کار حرفه‌ای در دفاع از معترضین بدستور قاضی بازداشت شدند و مادرشون هم بعد از مراجعه برای رسیدگی به بازداشت دخترشون بازداشت شدند.»