زبان فارسی

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل از راه‌اندازی وب‌سایت خود به زبان فارسی، که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را افشا می‌کند، خبر داد.

در بیانیه عفو بین‌الملل تصریح شده است که وب‌سایت فارسی قصد دارد رسوایی‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را افشا کند و به دلیل افزایش سرکوب شهروندان ایرانی توسط نیروهای ایرانی و سیستم امنیتی رژیم خود، در این زمان راه‌اندازی شده است.

وب سایت جدید نمایی بر تلاش های عفو بین الملل برای دستیابی به عدالت، برابری و آزادی در سراسر جهان ارائه می دهد و داده ها و گزارش های تحقیقی در مورد رژیم جمهوری اسلامی منتشر می کند.

وب‌سایت جدید شامل ترجمه فارسی نزدیک به ۳۰۰ گزارش پژوهشی، بیانیه‌های مطبوعاتی، بیانیه‌های عمومی و درخواست برای اقدام فوری سازمان در مورد جمهوری اسلامی است.

خانم دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، اظهار داشت که جمهوری اسلامی کودکان را به اعدام محکوم کرده و هزاران شهروند، مدافعان حقوق بشر و دگراندیشان و مخالفان سیاسی را به دلیل ابراز عقاید و افکار خود بازداشت کرده است.

وی همچنین نشان می‌دهد که نیروهای جمهوری اسلامی اعضای خانواده‌هایی را که عزیزانشان پس از شکنجه شدید به دست مقامات ایرانی کشته یا به زور ناپدید شده‌اند، دستگیر کرده‌اند.

معاون عفو بین‌الملل تاکید کرد: «وبسایت فارسی تازه‌ی ما شعله‌ای خواهد بود برای بررسی و افشای این جنایات و نور تاباندن بر آنها».