طوفان شاهین
طوفان شاهین در سیستان و بلوچستان؛ مفقود شدن ۵ صیاد و مراجعه ۵۲ نفر به مراکز درمانی

مفقود شدن ۵ صیاد و مراجعه ۵۲ نفر به مراکز درمانی؛ بر اساس آخرین گزارش ها ، در جریان طوفان در سیستان و بلوچستان پنج نفر هنوز مفقود هستند و ۵٢ نفر دیگر نیز به بیمارستان منتقل شده اند.

مفقود شدن ۵ صیاد و مراجعه ۵۲ نفر به مراکز درمانی

 تا كنون پنج نفر مفقود شده و ۵٢ نفر دیگر نیز به بیمارستان منتقل شده اند.

به گفته اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان ، دو لنج صیادی با ۱۶ سرنشین پس از برخورد با صخره غرق شدند و تاکنون تلاش ها برای یافتن ۵ تن از سرنشینان آنها ادامه دارد.

امیر مرادی ، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى گیلان روز گذشته از تخلیه٣٠٠ واحد مسکونی در شهرستان آستارا در پی وقوع سیل وو نفوذ آب به منازل خبر داده بود.

طوفان شاهین؛ سیزده مصدوم برجا گذاشت

معاون شیلات سیستان و بلوچستان از مفقود شدن پنج صیاد بر اثر طوفان شاهین در پسابندر دشتیاری خبر داد ، در همین حال سخنگوی اورژانس گفت که طوفان دست کم ۱۳ کشته در سیستان و بلوچستان برجای گذاشت.

دلیل مصدومیت آنها؟

رئیسی گفت: ییک لنج صیادی دارای نقص فنی بود و یک لنج با ۱۶ سرنشین برای نجات و هدایت لنج به حوضچه بندرصیادی پسابندر وارد دریا شدند و در مسیر طوفان هر دو لنج صیادی را به صخره کوبید و در پی آن دو لنج شکسته و غرق شدند.

در همین حال ، مجتبی خالدی ، سخنگوی اورژانس کشور گفت که دست کم ۱۳ نفر در طوفان شاهین در سیستان و بلوچستان مصدوم شدند و دلیل مصدومیت اغلب آنها سقوط ار ارتفاع در جریان طوفان بوده است