ضرب‌و‌شتم محمد حبیبی در راه انتقال به زندان!
ضرب‌و‌شتم محمد حبیبی در راه انتقال به زندان!

ضرب‌و‌شتم محمد حبیبی در راه انتقال به زندان؛ خدیجه پاک‌ضمیر، همسر محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در یک توئیت اعلام کرده است که پس از بازداشت، آقای حبیبی از زندان اوین با او تماس گرفته و گفته است که در مسیر انتقال از خانه به زندان، به شدت ضرب و شتم خورده است.

ضرب‌و‌شتم محمد حبیبی در راه انتقال به زندان!

خدیجه پاک‌ضمیر، در یک توئیت اعلام کرده است که پس از بازداشت، آقای حبیبی از زندان اوین با او تماس گرفته و گفته است که در مسیر انتقال از خانه به زندان، به شدت ضرب و شتم خورده است.

خدیجه پاک‌ضمیر:دقایقی پیش همسرم محمد حبیبی از بند ۲۰۹ زندان اوین تماس گرفتند و ضمن گزارشی از وضعیت و محل نگهداریشان ، بیان کردند که متاسفانه در حین انتقالشان از خانه به زندان ، در اتومبیل مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی واقع شده اند. اما خوشبختانه حالشان خوب است.

محمد حبیبی

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، یک فعال اجتماعی و حقوق بشر در ایران است که در ۲۴ آذر ۱۳۹۹ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۰) بازداشت شده و به اتهاماتی از جمله “تشکیل و انتشار اخبار دروغین و مزاحمت در امور داخلی” به مدت ۱۳ سال حبس و ۲۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است. وی قبلاً هم بارها بازداشت شده و به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه حقوق بشر و نظام آموزشی ایران، تحت فشار واکنش‌های سرکوبگرانه قرار گرفته است.