شیدای همدانی
شیدای همدانی هنگام خروج از ایران در مرز ماکو دستگیر شد!

شیدای همدانی هنگام خروج از ایران در مرز ماکو دستگیر شد؛ قاسم بهرامی ملقب به شیدای همدانی شاعر آزادی‌خواه میهن، در ۲۶ دی ماه، زمانی که قصد داشت از طریق مرز ماکو از ایران خارج شود، توسط ماموران امنیتی دستگیر شد.

شیدای همدانی هنگام خروج از ایران در مرز ماکو دستگیر شد!

 شیدای همدانی در ۲۶ دی ماه، زمانی که قصد داشت از طریق مرز ماکو از ایران خارج شود، توسط ماموران امنیتی دستگیر شد.

قاسم بهرامی معروف به شیدای همدانی که مخفیانه زندگی می کرد ، هم از قبل در روز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه در حالی که برای انجام اقدامات لازم در مشهد مخفی شده بود ، توسط نیروهای اطلاعاتی شناسایی شد و دستگیر شده بود

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به خبر دستگیر شدن شیدای همدانی

میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا اسمان است…

نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره،
نخواب وقتی که خون از شب سرازیره!

یکی زیر چوبه دار ، و دیگری „شیدای همدانی“ مجددا بازداشت گشت

شیدای همدانی حین فرار از چنگال ج.ا دستگیر شد

https://twitter.com/FEREEON/status/1482424993996750853?s=20

متاسفانه قاسم بهرامی ملقب به شیدای همدانی شاعر آزادی‌خواه کشورمان، ۲۶ دی ماه و زمانی که قصد داشت از طریق مرز ماکو از چنگال جمهوری اسلامی فرار کند، توسط ماموران مزدور و سرکوبگر وزارت اطلاعات دستگیر شد.