شکایت بین‌المللی

عراق صبح امروز، دوشنبه ۳ آبان، به دلیل مشکلات مشترک آب و نقض استانداردهای بین المللی توافقنامه از سوی جمهوری اسلامی، شکایت بین‌المللی علیه ایران ثبت کرد.

مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق، تصمیم و قصد وزارت امور خارجه و پارلمان عراق را برای تشکیل پرونده رسمی علیه ایران در دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد.

رشید الحمدانی به روزنامه الصباح گفت که در حالی که مذاکرات بغداد با ترکیه در مورد آبهای مشترک نتایج خوبی به همراه داشت، اما دولت عراق با جمهوری اسلامی به توافق نرسید.

وزیر منابع آب عراق پیشتر جمهوری را به نقض قوانین بین المللی در مورد آبهای مرزی متهم کرده بود. و تصریح داد کشورش رسماً با تهران نقض کرده است، اما مقامات آن پاسخی نداد.

ماه گذشته، وزارت منابع آب عراق گزارش داد که شواهدی در مورد حفر تونل و انحراف آب توسط ایران در اختیار دارد.

عراق اقدامات ایران در سالهای اخیر در رابطه با آبهای مشترک را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که این اقدامات “لطمه‌های جبران ناپذیری” به اقتصاد عراق و جمعیت منطقه وارد کرده است.

شایان ذکر است که مناقشه بر سر آب بین ایران و عراق چند دهه پیش آغاز شد و اکنون بغداد به استفاده بیش از حد ایران از منابع آب مشترک اعتراض کرده و به همین دلیل شکایت بین‌المللی علیه آن ثبت شده است.