اعتراضات
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران توطئه جدید را افشا کرد

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران توطئه جدید را افشا کرد، در پانزدهمین روز اعتصاب کارگران پالایشگاه ، پتروشیمی و نیروگاه ها ، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت درباره توطئه جدید حكومت هشدار داد.

شورای سازماندهی اعتراضات توطئه جدید را افشا کرد

در پانزدهمین روز اعتصاب، پتروشیمی و نیروگاه ها ، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت درباره توطئه جدید حكومت هشدار داد.

این شورا در بیانیه ای به کارگران اعتصابی گفت که کارگران هیچ سازمانی وابسته به دولت را نمی پذیرند. و هرگز شورای اسلامی کار یک تشکل کارگری محسوب نمی‌شود…

در همین حال ، کارگران پیمانی بیش از 72 واحد صنعت نفت و پتروشیمی و نیروگاه های دست از کار کشیده‌اند.

آنها از ۲۹ خرداد برای درخواست دستمزد بالاتر و کاهش روزهای کاری اعتصاب کرده اند.

همبستگی با کارگران اعتصابی

شورای اتحادیه های کارگری استرالیا در اقدامی هماهنگ با عنوان کارزار اعتصاب 1400 با کارگران اعتصابی بیش از 60 پروژه نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی در 19 شهر ایران ابراز همبستگی می کند.

این اعتصاب از ۲۹ خرداد آغاز شد ، توسط کارگران استخدامی در شرکت های پیمانکاری فرعی که نیروی کار پروژه های حوزه های نفت و گاز را تأمین می کنند و کارکنان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) هم اکنون به اعتصاب سراسری پیوسته اند.