کافه‌بازی‌ها

مرتضی اسکافی، رئیس اتحادیه محصولات فرهنگی، بازی و سرگرمی مشهد، مبنی بر تعطیلی کافه‌بازی‌ها در این شهر با هدف تفکیک جنسیتی خشم شهروندان و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته است.

رئیس اتحادیه محصولات فرهنگی، بازی و سرگرمی مشهد به خبرگزاری ایسنا گفت كه با دستور معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد، بازی مختلط در قهوه خانه های این شهر ممنوع شد. .

اسکافی توضیح داد که دادستان عمومی و انقلاب مشهد تصمیم به تفکیک جنسیتی در تمام قهوه خانه ها و کافه‌ بازی‌های شهر مشهد صادر کرده است.

وی اضافه کرد: «از کلیه کافه‌بازی‌ها تعهد گرفته‌اند که به صورت شیفتی به مراجعان خانم و آقا خدمات ارائه دهند اما مشکل اینجاست که بیشتر بازی‌ها در این کافه‌ها به صورت خانوادگی انجام می‌شود».

رئیس اتحادیه محصولات فرهنگی، بازی و سرگرمی همچنین با بیان اینکه چهل مجموعه با عنوان کافه‌بازی در مشهد وجود دارد، تایید کرد که به دلیل عدم اجرای مصوبه به همه آنها اخطار داده شده و بقیه پلمب شده اند.

رئیس اتحادیه محصولات فرهنگی، بازی و سرگرمی همچنین اظهار داشت که با بیان اینکه چهل مجموعه با عنوان کافه‌بازی در مشهد وجود دارد، تایید کرد که به دلیل عدم اجرای مصوبه به همه آنها اخطار داده شده و بقیه پلمب شده اند.

تصميم معاون دادستانی عمومی و انقلاب مشهد با واکنش‌ منفی از سوی شهروندان شهر و کاربران شبکه‌ های اجتماعی روبه‌رو شده است.