شهرداری تهران: ۷ دهک فقیر داریم و فقط ۳ دهک جامعه بالای خط فقر هستند

مجید فراهانی ، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهرداری تهران ، با اشاره به افزایش سرقت و آسیب های اجتماعی گفت: ۷ دهک فقیر داریم و فقط ۳ دهک جامعه بالای خط فقر هستند

فراهانی امروز در جلسه شهرداری تهران گفت: “در بازدید از پناهگاه ها هفته گذشته مشخص شد كه تعداد مراجعه به پناهگاه ها دو برابر و میزان سرقت ها دو برابر شده است.”

وی افزود که طبق نظارت ، آسیب های اجتماعی در میان گروه های متوسط ​​و فقیر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ۷ دهک فقیر زندگی می کنند و فقط ۳ دهک جامعه بالای خط فقر زندگی می کنند گفت: “ما قبلاً هرگز با چنین وضعیتی روبرو نبوده ایم.”

وی خواستار توجه به پیامدهای بحران کرونا در منابع و مصارف دولت و شهرداری و همچنین کسری بودجه شد و افزود: “غفلت از این مسئله مهم در روند بودجه منجر به بیدار شدن از رویاهای خود با چوب بودجه خواهد شد.”

به گفته بهروز محبی ، عضو کمیته برنامه ریزی و بودجه مجلس ، ۲۰ میلیون ایرانی زیر “خط فقر مطلق” زندگی می کنند.

علی رضا حیدری ، عضو شورای کار گفت که افزایش نرخ دلار “تأثیر ملموسی” بر زندگی اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران و کارمندان دارد.

به گفته مقامات دولتی ، حداقل ۲ میلیون نفر از زمان بحران کرونا شغل خود را از دست داده اند و نظرسنجی ها نشان می دهد که مصرف گوشت ، برنج و میوه در ۷۰ درصد خانواده های بیکار به طور چشمگیری کاهش یافته است.

علی رغم همه اینها ، پایگاه خبری “تجارت نیوز” نوشت که بودجه برخی از پروژهای مذهبی “چندین برابر” سهم وزارتخانه ها یا سازمان های بزرگ در ایالت مسئول ارائه خدمات و مراقبت از شهروندان است.

قرار است سال آینده حداقل ۷۲۵،۰۰۰ میلیارد تومان از درآمد کشور به ۴۳ پروژهای مذهبی اختصاص یابد.