شهاب حسینی: مطمئن باشید اگر راه‌های دیگری بود هیچ‌کس به خیابان نمی‌آمد
شهاب حسینی: مطمئن باشید اگر راه‌های دیگری بود هیچ‌کس به خیابان نمی‌آمد

شهاب حسینی: کی دلش می‌خواهد کار و زندگی را به هم بزند، بنایی که دارد می‌سازد را رها کند و صبح تا شب بیاید فریاد بزند، کتک بخورد، گلوله بخورد، کشته شود یا هر برخورد غیرانسانی دیگری متحمل شود که فقط می‌خواهد حقش را بگیرد.

شهاب حسینی: مطمئن باشید اگر راه‌های دیگری بود هیچ‌کس به خیابان نمی‌آمد

شهاب حسینی بازیگر و کارگردان سینما، در مستندی ۱۲۰ دقیقه ای به تحلیل اعتراضات ماه های اخیر در ایران پرداخت و گفت: «اجازه بدهید بگوییم می‌سوزد، درد می‌کند، اجازه بدهید بگوییم داریم خفه می‌شویم. از چه می‌ترسید؟

او در این مستند که در آبان ماه امسال توسط خانه سینما را تهیه ولی در روزهای اخیر منتشر شده است، گفت: چگونه می توانیم بگوییم هنرمند انتقادی نسازد؟ وی افزود: هنرمند سلول حسی جامعه است، می خواهید نگوید درد می‌کند؟ پس چگونه بفهمیم کجا درد می‌کند و دارویش چیست؟ “

شهاب حسینی با اشاره به اینکه مطمئن باشید اگر راه های دیگری بود هیچکس به خیابان نمی آمد، گفت: کی دلش می‌خواهد کار و زندگی را به هم بزند، بنایی که دارد می‌سازد را رها کند و صبح تا شب بیاید فریاد بزند، کتک بخورد، گلوله بخورد، کشته شود یا هر برخورد غیرانسانی دیگری متحمل شود که فقط می‌خواهد حقش را بگیرد.

این بازیگر سینما در بخشی دیگر از اظهارات خود گفت: اگر به عنوان یک پدر، فرزندم روزی توی روی من ایستاد، نباید او را نکوهش کنم. به فرض مثال به عنوان پدر صدایم را روی او بلند کردم و او هم ساکت شد. آیا توانستم ریشه های اندیشه او را آنطور که می خواستم بدرخشم؟ باید از خودم بپرسم مرد، چه کردی که فرزندت احترام تو را نگه نداشت و آمد سراغت و با مشت گره‌کرده، یقه تو را گرفت و حقش را خواست.

حسینی به نمایندگان مجلس: آقا یادتان رفته است که نمایندگان ملت هستید؟

حسینی همچنین با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس شورای که خواهان اجرای حکم اعدام برای معترضان شده‌اند، گفت: آقا یادتان رفته است که نمایندگان ملت هستید؟ حقوق‌تان را از بیت‌المالی که مردم آن را تامین می‌کنند دریافت می‌کنید. شما باید صدای مردم باشید. باید به سیستم بگویید که اشکال دارد