شنیده شدن صدای آژیر و تیراندازی از زندان قزل‌حصار کرج
 شنیده شدن صدای آژیر و تیراندازی از زندان قزل‌حصار کرج

 شنیده شدن صدای آژیر و تیراندازی از زندان قزل‌حصار کرج؛ برخی گزارش ها حاکی از شنیده شدن صدای آژیر و تیراندازی از زندان قزلحصار کرج است.

 شنیده شدن صدای آژير و تیراندازی از زندان قزل‌حصار کرج

بر اساس گزارش ها صدای آژیر و تیراندازی از زندان قزل‌حصار کرج شنیده می شود و زندانیان قزل‌حصار در هواخوری شعار مرگ بر خامنه ای سر می دهند. این گزارش‌ها هنوز به طور مستقل قابل تایید نیست.

این گزارش ها همچنین حاکی از آن است که بیش از ۵۰ نفر از نیروهای گارد ویژه برای سرکوب زندانیان وارد زندان قزل‌حصار شده و در ساختمان های آن مستقر شده اند.

امروز ۲۵ مهر از زندان قزل‌حصار کرج صدای آژیر و تیراندازی شنیده می‌شود.

آتش سوزی شدید در زندان اوین

رسانه های دولتی گزارش دادند که در آتش سوزی اواخر روز شنبه در زندان اوین هشت زندانی کشته و ۶۱ نفر دیگر زخمی شدند.

قوه قضائیه اعلام کرد با جان باختن ۴ نفری که به علت آتش‌سوزی که حالشان وخیم است و تعداد کشته شدگان این آتش سوزی به ۸ نفر رسید.

پس از وقوع آتش سوزی شدید در اوین صدای تیراندازی و آژير از این زندان شنیده شد. اعتراضات ضد دولتی روز یکشنبه در ایران از جمله در چندین دانشگاه ادامه یافت.

همزمان با این حادثه، مردم در اطراف زندان اوین تجمع كردند و شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور سر دادند.