پمپ بنزین
شماره تلفن دفتر خامنه‌ای روی نمایشگر پمپ بنزین های هک شده ثبت شد!

مراجعه‌کنندگان به جایگاه‌ها با پیام حمله سایبری ۶۴۴۱۱ مواجه شدند. ۶۴۴۱۱ شماره تماس دفتر علی خامنه ای است.

شماره تلفن دفتر خامنه‌ای روی نمایشگر پمپ بنزین های هک شده ثبت شد!

شماره تلفن دفتر خامنه‌ای روی نمایشگر پمپ بنزین های هک شده ثبت شد؛ پس از حمله سایبری امروز، مراجعه کنندگان به جایگاه‌های سوخت با پیام حمله سایبری ۶۴۴۱۱ در صفحه دیجیتال پمپ ها که شماره آنها شماره تماس دفتر علی خامنه ای است، مورد استقبال قرار گرفت.

ایسنا تصویری از هک پمپ بنزین منتشر کرده بود که مدتی بعد آن را از سایت و حساب توییتر خود حذف و انتشار آن را تکذیب کرد.

در توضیح خبر ایسنا آمده است: «مراجعه‌کنندگان به جایگاه‌ها با پیام حمله سایبری ۶۴۴۱۱ مواجه شدند. ۶۴۴۱۱ شماره تماس دفتر علی خامنه ای است.

ماجرای هک بیلبوردهای تبلیغاتی چیست؟

تعدادی از تابلوهای شهری در برخی شهرها از جمله کرج و اصفهان و همچنین تابلوهای جایگاه‌های سوخت امروز به دلیل هک شدن سراسری مطالبی را منتشر کرد.

سیدعلی مرک نژاد مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در این خصوص در حال بررسی این موضوع در اصفهان هستیم، گفت: تا ساعاتی دیگر اطلاعات تکمیلی را در اختیار شهروندان قرار خواهیم داد.

عکس ارسالی یکی از شهروندان از یکی از تابلوهای راهنمایی و رانندگی هک‌شده اصفهان نشان می دهد که روی این تابلو پیام بنزین مجانی در پمپ بنزین جماران» نمایش داده می‌شود.