شاه‌رخ خان
شاه‌رخ خان با خانوادۀاش

امروز صبح، شنبه ۸ آبان، پس از گذراندن ۲۸ روز در زندان درپی متهم شدن در یک پرونده مواد مخدر، آریان خان، پسر ستاره بالیوود ” شاه‌رخ خان” از زندان آزاد شد.

آریان خان از زندان آرتور رود در بمبئی خارج شد، به نحوی که پدرش، ستاره بالیوود، و خانواده اش در میان حضور گسترده رسانه ها در ماشین منتظر او بودند.

 پسر شاهرخ خان

بسیاری از طرفداران شاهرخ خان مقابل خانه او در بمبئی تجمع کردند و بنرهایی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود: «قوی باش، آریان خان… به خانه خوش آمدی، شاهزاده آریان».

آریان خان با هفت نفر دیگر در دوم اکتبر امسال، در بمبئی در حمله نیروهای امنیتی هند در یک مهمانی در کشتی عازم ایالت گوا دستگیر شد.

 پسر شاهرخ خان

اداره مرکزی کنترل و مبارزه با مواد مخدر هند اعلام کرد که پسر شاه‌رخ خان به طور مداوم مواد ممنوعه مصرف می کرده و با افرادی در خارج از کشور، که به نظر می رسد بخشی از یک باند قاچاق مواد مخدر هستند، در تماس بوده است.

درحالی که وکیل آریان خان گفت: «در زمان دستگیری او مواد مخدر یا پول کافی برای خرید آن نداشت، بنابراین هیچ مدرکی برای متهم کردن او به قاچاق مواد مخدر وجود ندارد».