شاهزاده رضا پهلوی

ولیعهد ایران، شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت «۷ آبان روز کوروش بزرگ» پیامی پرشور به مردم و شهروندان ایران منتشر کرد.

ولیعهد کشور در پیام خود روز کوروش را الهام‌بخش عبور از تباهی کنونی برای رهایی از رژیم فاسد، ضد ایرانی و انیرانی جمهوری اسلامی توصیف کرد.

اعلیحضرت اظهار داشت: «ما برای رهایی از این رژیم انیرانی و ضد ایرانی بیش از هر زمان دیگر به یادآوری آنچه کوروش بود و انجام داد، نیاز داریم».

وی همچنین اضافه کرد: «در آستانه‌ هفتم آبان روز کوروش بزرگ قرار داریم، پادشاهی بیش از ۲۵۰۰ سال پیش، آزادی باور و مذهب را به ‌رسمیت می‌شناخت و کرامت انسانی را پاس می‌داشت».

♦    دستاوردی جز فلاکت و ذلت برای ایران و ایرانی نداشت..

شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که کوروش بزرگ به منزله‌ شهریاری که سربلندی را برای سراسر ایران و مردم آن به ارمغان آورده بود، الهام‌بخش عبور از تباهیِ کنونی نیز است.

ولیعهد ایران تاکید کرد: «گرامی‌ داشت یاد و نام کوروش نه تنها یادآور ویژگی‌ های نیک مدنی و اخلاقی ایرانیان است، بلکه کمک می‌ کند که بدانیم ما به عنوان ملت ایران چگونه ایرانی را می‌ خواهیم».

او تاکید کرد بر لزوم رهایی از این رژیم انیرانی و ضد ایرانی که از روز نخست دستاوردی جز فلاکت و ذلت برای ایران و ایرانی نداشته است.

ولیعهد با قدردانی از جوانان ایرانی توضیح کرد که ۷ آبان را در سال های اخیر به روز مقاومت در برابر رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی تبدیل کرده اند.

♦    ملت متحد، آزادیخواه و مداراگر..

اعلیحضرت خود همچنین از مردم ایران خواست تا با نکوداشت نام و یاد کوروش بزرگ به هر نحوی چهره ملتی متحد، آزادیخواه و مداراگر را به جهانیان نشان دهند. 

شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود تاکید کرد که جهان نبایستی ایران را بر اساس زشتی‌های‌ فرقه تبهکار جمهوری اسلامی بشناسد.

وی گفت: «ایران از آن ملت ایران است نه تبهکارانی که هیچ نسبتی با تاریخ و فرهنگ ایران ندارند و از نام کوروش و آرامگاهش نیز وحشت دارند».