شاهزاده رضا پهلوی
شاهزاده رضا پهلوی: خوزستان ملت ایران را کنار خود دارد

شاهزاده رضا پهلوی: خوزستان ملت ایران را کنار خود دارد

حمايت شاهزاده رضا پهلوی از مردم خوزستان: خوزستان ملت ایران را کنار خود دارد

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به وضعیت خوزستان و اعتراضات نوشت: خوزستان آب ندارد، نان ندارد، هوا ندارد، اینترنت ندارد، اما ملت ایران را در کنار خود دارد.

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه این توئیت نوشت: ما با هم بر ستمگران پیروز می‌شویم و ایران‌مان را آزاد می‌کنیم.

همزمان با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی به ویژه نان، موج جدیدی از اعتراضات در ایران در حال شکل گیری است.

علاوه بر اعتراضات صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان که در ماه های اخیر ادامه داشته است. اکنون مردم خوزستان در اعتراض به گرانی ها به خیابان ها آمده اند.

اعتراضات مردم خوزستان

روز پنجشنبه فراخوانی برای تجمع اعتراضی به افزایش قیمت در سوسنگرد استان خوزستان منتشر شد که منجر به حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان ها و منع رفت و آمد در منطقه ابوذر شد.
روز جمعه نیز گزارش هایی از اعتراضات در ایذه منتشر شد.

اکنون گزارش های محلی حاکی از تشدید وضعیت امنیتی و محدودیت یا قطع خدمات اینترنت همراه در برخی مناطق خوزستان است.

خوزستان تابستان سال گذشته نیز صحنه اعتراض به بی‌آبی بود.