شاهزاده رضا پهلوی
شاهزاده رضا پهلوی: خامنه‌ای مسئول مستقیم خون‌‌های به‌ناحق ریخته‌ خوزستان است

  “خامنه‌ای مسئول مستقیم خون‌‌های به‌ناحق ریخته‌ خوزستان است” شاهزاده رضا پهلوی خطاب به نیروهای نظامی و انتظامی کشور گفت که آنها حق تیراندازی به مردم و جوانان را ندارند و آنها موظفند از هم‌میهن تشنه‌لب خود دفاع کنند.

خامنه‌ای مسئول مستقیم خون‌‌های به‌ناحق ریخته‌ خوزستان است

شاهزاده رضا پهلوی: “خامنه‌ای مسئول مستقیم خون‌‌های به‌ناحق ریخته‌ خوزستان است”

و خطاب به نیروهای نظامی گفت که آنها حق تیراندازی به مردم و جوانان را ندارند و آنها موظفند از هم‌میهن تشنه‌لب خود دفاع کنند.

این پیام پس از آن منتشر شد که گزارش‌ها و همچنین ویدیوهای منتشر شده حاکی از آن است علاوه بر نیروهای امنیتی ، بسیج ، سپاه پاسداران و و یگان ویژه نیروی انتظامی خوزستان ، هزاران نیروی امنیتی و یگان ویژه از طریق زمینی و هوایی به خوزستان منتقل شده اند.

شاهزاده رضا پهلوی خطاب به نیروهای مسلح: حق ندارید به مردم تیراندازی کنید

شاهزاده رضا پهلوی خطاب به نیروهای مسلح: حق تیراندازی به مردم را ندارید ، از هم‌میهنان تشنه‌لب خود دفاع کنید.

شاهزاده رضا پهلوی در این پیام با عنوان پیام به نظامیان و هم‌میهنان در ارتباط با اعتراضات خوزستان” که عصر دوشنبه بیست و هشتم مصادف با پنجمین شب اعتراضات گسترده مردم خوزستان به بی‌آبی منتشر شد ، تأکید کرد که “وظیفه ملی و انسانی شما به عنوان سربازان ایران، دفاع و محافظت از مردم‌تان است.”