شاهزاده رضا پهلوی
شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری اسلامی می‌خواهد «مهر ایران» را از بهائیان بگیرد

شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری اسلامی می‌خواهد «مهر ایران» را از بهائیان بگیرد؛پس از تشدید سرکوب پیروان بهائی توسط نیروهای حکومتی، شاهزاده رضا پهلوی گفت که جمهوری اسلامی می خواهد «مهر ایران» بهائیان را بگیرد

شاهزاده رضا پهلوی: جمهورى اسلامی می‌خواهد «مهر ایران» را از بهائیان بگیرد

پس از تشدید سرکوب پیروان بهائی توسط نیروهای حکومتی، شاهزاده رضا پهلوی گفت که جمهوری اسلامی می خواهد «مهر ایران» بهائیان را بگیرد

شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه ۱۲ مرداد با انتشار متنی در شبکه‌های اجتماعی مختلف تأیید کرد که «جمهوری اسلامى با اعدام، بازداشت، مصادره اموال، جلوگیری از تحصیل و تخریب منازل و آرامگاه تلاش کرد تا مهر ایران را از بهائیان بگیرد»، با وجود ۴۳ ظلم و تبعیض اما عشق خود را به ایران از دست ندادند.

به گفته وی، «در آینده ایران آزاد، بهاییان این فرصت را خواهند داشت تا با حقوق شهروندی برابر، در بازسازی و اسکان مجدد ایران نقش ایفا کنند».

حمله ماموران انتظامى به خانه‌ها و زمین‌های بهائیان

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته علاوه بر مصادره اموال تعدادی از بهاییان در نقاط مختلف ایران به منازل آنان حمله و تعدادی از این افراد را دستگیر کردند.

روز سه شنبه نیز به روستای روشنکوه در استان مازندران حمله کردند و خانه های شهروندان بهایی را تخریب کردند.