شاهزاده رضا پهلوی
شاهزاده رضا پهلوی: بزرگترین وحشت جمهوری اسلامی اتحاد اقوام و گروهای سیاسی و اجتماعی با یکدیگر است!

شاهزاده رضا پهلوی : بزرگترین وحشت جمهوری اسلامی اتحاد اقوام و گروهای سیاسی و اجتماعی با یکدیگر است، ترس این نظام از مردم است نه از بیگانگان!

بزرگترین وحشت جمهوری اسلامی اتحاد اقوام و گروهای سیاسی و اجتماعی با یکدیگر است

شاهزاده رضا پهلوی : ترس این نظام از مردم است نه از بیگانگان!

این توقع بیجاست که همه‌ی بارها را به گردن من میخواهند بندازند ، من سهم خودم را انجام دادم ، اگر اتفاقی نیفتاد ، به دلیل عملکرد من نبود ، بلکه به این دلیل بود که نقشی را که دیگران بازی نکردند قبول نکردم.

مردم ایران امروز دو گزینه دارند

شاهزاده رضا پهلوی: مردم ایران امروز دو گزینه دارند: یا سکوت می کنند و در باتلاق اهداف فرقه جنایتکار فرو می روند و هر روز که می گذرد شاهد رنج و بدبختی بیشتری باشند ، یا تصمیم می گیرند خود را از زیر یوغ این نظام فاسد برهانند و آزادانه زندگی کنند و شاهد آزادی و سربلندی میهنشان باشند

مردم بی‌گناه در گرمای بیش از ۴۰ درجه ساعات طولانی آب و برق ندارند

شاهزاده رضا پهلوی از جامعه جهانی خواست تا از اعتراضات و اعتصابات فزاینده مردم ایران حمایت کنند.
یک منبع آگاه به کیهان لندن گفت: “شاهزاده پهلوی در جلسه گفت که نظام بی رحم ایران تمام منابع کشور را غارت و نابود کرد و با سوء مدیریت در ایران ، مردم بی گناه ساعتها طولانی آب و برق در گرمای بالای 40 درجه ندارند. “